Voldoende motorolie is noodzakelijk: maar 1 op de 4 auto's rijdt met te weinig olie !
Om uw motor in perfecte staat te houden, is het noodzakelijk om regelmatig het oliepeil te controleren en bij te vullen als dat nodig is. Hieronder leest u het hoe en waarom en achtergrond informatie over motorolie.


Waarom is het noodzakelijk het oliepeil te controleren?

Motorolie heeft als taak:

  • zorgen voor een goede afdichting tussen zuigers en cilinders
  • vermijden van het contact tussen verschillende bewegende delen
  • het afvoeren van warmte, welke afkomstig is van het verbrandingsproces
  • het opnemen en afvoeren van verbrandingsresten en slijtagedeeltjes.

 

Te weinig motorolie in het carter kan vervelende gevolgen hebben. Bovenstaande taken die motorolie heeft, kunnen dan onvoldoende uitgevoerd worden. Nu heeft nagenoeg iedere motor wat olieverbruik. Best advies is daarom iedere maand het oliepeil te controleren en bijvoorbeeld voordat u op vakantie gaat.

 

Hoe en wanneer moet ik motorolie bijvullen?

  • Peil de olie niet als u net heeft gereden. De motorolie bevindt zich dan nog door de gehele motor.
  • Zorg dat de auto op een vlakke ondergrond staat.
  • Open de motorkap en trek de peilstok eruit (in het instructieboekje vindt u de plaats van de peilstok in uw auto).
  • Veeg de peilstok helemaal schoon en steek hem helemaal terug.
  • Trek de peilstok er helemaal weer uit en controleer nu tot waar er olie op het peilstok zit. Op de peilstok staan:of maatstreepjes of min - max niveau.

 

Let op: het verschil tussen minimum olie dat erin moet zitten en het maximum is maar 1 liter. Controleer dan ook regelmatig uw oliepeil. Wanneer het olielampje op uw dashboard gaat branden bent u namelijk eigenlijk al te laat en draait de motor met te weinig motorolie!

 

Advies

Het is raadzaam altijd een 1-liter verpakking (van de juiste type motorolie voor uw auto) in de auto te hebben liggen. Mocht dan toch het olielampje gaan branden: volg bovenstaande instructies hoe te peilen. U kunt de olie bijvullen en verder rijden. Doorrijden met een te laag oliepeil kan (blijvende) schade veroorzaken aan de motor.

 

Hoe kan ik de juiste olie kiezen voor mijn auto?

In het instructieboekje van de auto staat aangegeven welke type motorolie (dat wil zeggen welke specificatie) de motor nodig heeft.

 

Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?

In principe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij voorkeur dezelfde) viscositeit bezit.